• Imprimeix

Normativa

  • LLEI 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. (DOGC 5256)
  • DECRET 194/2001, de 10 de juliol, de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. (DOGC 3436)
  • DECRET 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat. (DOGC 4089)
  • DECRET 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix la creació, l'organització i les funcions de les oficines d'atenció ciutadana. (DOGC 3495)
  • DECRET 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'administració de la Generalitat de Catalunya. (DOGC 7037)
  • DECRET 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda. (DOGC 7041)
Data d'actualització:  14.09.2016