• Imprimeix

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Normativa

 

  • DECRET 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix la creació, l'organització i les funcions de les oficines d'atenció ciutadana. (DOGC 3495)
 

Horari d'atenció i registre

 
de dilluns a divendres, de 9 a 17 h; dissabte, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres, de 9 a 15 h; dissabte, de 9 a 14 h.

Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i 24 i 31 de desembre (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat)

El 2017 aquesta oficina romandrà tancada els dissabtes següents: 7 de gener, 15 d'abril (Dissabte Sant) i 9 de desembre.

Funcions

Informar a la ciutadania i les entitats sobre els serveis i l'organització de la Generalitat de Catalunya.
Informar sobre les característiques i fases dels diferents procediments que afecten l'administració de la Generalitat.
Ajudar en la formalització d'impresos administratius i en la redacció formal de sol·licituds, peticions i suggeriments dirigits a l'administració.
Canalitzar i derivar, d'acord amb la Llei, cap als serveis competents de l'Administració de la Generalitat o altres administracions públiques, les peticions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
Realitzar aquelles funcions que li siguin encomanades pel/per la director/a general d'Atenció Ciutadana del departament de la Presidència.
Aquesta oficina orgànicament depèn de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida i funcionalment de la Direcció General d'Atenció Ciutadana.

Tràmits

L'OAC us pot assessorar i ajudar perquè des d'un punt d'autoservei pugueu iniciar les vostres tramitacions. En cas que sigui necessari disposar de certificat digital IdCAT per a la vostra autenticació i signatura, la mateixa OAC us gestiona l'obtenció d'aquest certificat i també del servei d'identificació IdCAT-SMS.

Registre

L'OAC a Lleida és una oficina de registre de la Generalitat i, per tant, és responsable de registrar d'entrada tots els documents que la ciutadania adreça a les administracions públiques i de traslladar-los a la unitat competent per a la seva resolució.
 
 

 

Data d'actualització:  30.05.2017