• Imprimeix

Normativa

Competències i organització

  • DECRET 325/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència. (DOGC 5867)
  • LLEI 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. (DOGC 5256)
  • DECRET 229/2006, de 30 de maig, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat  (DOGC 4646) (creació de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran)
  • DECRET 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC 4771)
  • DECRET 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat (DOGC 4089)
  • DECRET 79/2001, de 6 de març, de creació de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre (DOGC 3353)
  • DECRET 280/1986, de 9 de setembre, de creació de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat (DOGC 751) (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona)

 

Nomenaments i càrrecs
Les delegacions territorials del Govern depenen del Departament de la Presidència. Els seus titulars, que són nomenats i separats del càrrec per Decret del Govern, tenen categoria de directors generals i a afectes protocolaris rang de secretaris generals.

  • DECRET 95/2011, d'11 de gener, pel qual es nomena el senyor Francisco Javier Pallarès Povill delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. (DOGC 5794)
Data d'actualització:  05.05.2011