• Imprimeix

Consell de Direcció de l’Administració Territorial de la Generalitat a la Catalunya Central

Normativa, Composició, Funcions, Membres actuals i Calendari

Normativa

D’acord amb el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de la Generalitat,  a cada delegació territorial del Govern s’adscriu un Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat, òrgan de direcció i coordinació, on es comparteixen i treballen les prioritats de cada departament dins del mateix àmbit territorial. 

Aquest Consell es reuneix almenys una vegada al mes i sempre que ho consideri oportú el seu president.

Composició

 • President/a: Delegat/da Territorial del Govern a la Catalunya Central
 • Membres: Els titulars dels òrgans territorials dels departaments que els representin en el territori de la Catalunya Central.
 • Secretari:  el secretari de la Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central. 

Podran assistir a les sessions del Consell els càrrecs dels departaments que el/la conseller/a corresponent consideri oportú, prèvia comunicació al president del Consell de Direcció.

Funcions

 • Informar les disposicions de caràcter general que afectin directament i específicament l’àmbit de la Catalunya Central. 
 • Tenir coneixement de les actuacions de l'Administració de la Generalitat i, si escau, de les seves entitats dependents o vinculades a l’àmbit de la Catalunya Central. 
 • Fer el seguiment de les actuacions dels diversos departaments de l'Administració de la Generalitat en l’àmbit de la Catalunya Central. 
 • Donar suport al delegat territorial del Govern en la seva funció de coordinació de les funcions i les activitats dels òrgans territorials dels departaments. 
 • Proposar al Govern, mitjançant el Departament de la Presidència, o als departaments totes les mesures que consideri convenients per millorar l'actuació de l'Administració de la Generalitat en el territori de la Catalunya Central. 
 • Assessorar el delegat territorial del Govern en l'exercici de les seves funcions. 
 • Impulsar mesures de coordinació entre els diferents òrgans territorials dels departaments. 
 • Impulsar les relacions amb les altres administracions públiques del seu àmbit territorial. 
 • Facilitar l'acció de govern en l’àmbit territorial de la Catalunya Central.

Membres actuals

Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central

Palau Firal, Pol. Ind. "Els Dolors" s/n  1a. planta. 08243 Manresa.

Tel. 93 693 02 00

Plaça Major, 37  2a planta 08500 Vic

Tel. 93 693 98 00

 

Santiago Siquier i Fado

Representant Territorial de l’Esport a Barcelona

Departament de la Presidència

Casa de l’Esport, Rambla de Guipúscoa, 23-25, 5e E i F. 08018 Barcelona.

Tel. 93 303 59 90

 

Ivet Castaño i Vilella

Directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge   

Plaça Major, 37 3r. 08500 Vic.

Tel. 93 693 98 76

 

Ramon Bajona i Riu

Director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central      

Departament d’Ensenyament        

Ctra. de Vic, 175. 08243 Manresa.

Tel. 93 693 05 90

 

Marta Chandre i Jofre 

Gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central

Departament de Salut. Servei Català de la Salut

Muralla del Carme, 7 2a. 08241 Manresa.

Tel. 93 872 46 28

 

Eduard Freixedes i Plans

Director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central

Departament d'Interior

Carrer Àngel Guimerà,14. 08241 Manresa.

Tel. 93 693 02 50

 

Míriam Sort i Ticó

Directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central

Departament de Territori i Sostenibilitat     

Carrer Àngel Guimerà,14. 08241 Manresa.

Tel. 93 693 02 91

 

Lluís Cerarols i Cortina 

Director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central

Departament de Cultura

Plaça Major 37, 3r. 08500 Vic.

Tel. 93 693 98 80

 

Ramon Lluís Lletjós i Castells

Director dels Serveis Territorials  a la Catalunya Central

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació

Recinte Firal del Sucre. Carrer de la Llotja, s/n 1r. 08500 Vic.

Tel. 93 882 87 90

 

Eliseu Oriol i Pagès

Director dels Serveis Territorials a Barcelona       

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Carrer Albareda, 2-4. 08004 Barcelona.

Tel. 93 622 04 49

Carrer Tarragona, 141-147. 08014 Barcelona

Tel. 93 567 51 74

 

Marta Jové i Sentelles

Coordinadora Territorial a Barcelona

Institut Català de les Dones.   

Departament de la Presidència.    

Plaça Pere Coromines,1.  08001 Barcelona.

Tel. 93 495 16 00

 

Bàrbara Minoves i Corominas

Directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central

Departament d’Empresa i Coneixement

Carrer Alfons XII, 13.  08241 Manresa.

Tel. 93 693 02 71

 

Laura Sobrevias i Bornells

Delegada d'ACCIÓ a la Catalunya Central       

Departament d'Empresa i Coneixement.

Carrer Alfons XII, 13 08241 Manresa.

Tel. 93 693 02 10

 

Elisabet Abella i Roca

Gerent Territorial de Barcelona Comarques       

Departament de Justícia

Carrer Pau Claris, 158-160 àtic 2a. 08009 Barcelona.

Tel. 93 553 82 62

 

 

 

Calendari de reunions 2017

El Consell de Direcció de l’Administració Territorial de la Generalitat a la Catalunya Central, a la seva sessió del dia 20 de desembre de 2016, va acordar que durant l’any 2017 les seves sessions ordinàries es celebrarien el tercer dimarts de cada mes preferentment a les 9.30 hores, llevat del mes d’agost.

Per tant, en compliment d’aquest acord, el calendari de reunions del consell de direcció per al 2017 és el següent:

17 de gener de 2017

El Consell de Direcció de la Catalunya Central es reuneix al Centre de Control Viari de la Generalitat a Vic.

22 de febrer de 2017

El Consell de Direcció de la Catalunya Central es reuneix a Solsona.

21 de març de 2017

El Consell de Direcció de la Catalunya Central es reuneix a Prats de Lluçanès

18 d’abril de 2017

Els Micropobles centren el Consell de Direcció de la Catalunya Central.

16 de maig de 2017

20 de juny de 2017

6 de juliol de 2017

19 de setembre de 2017

17 d’octubre de 2017

21 de novembre de 2017

19 de desembre de 2017

Data d'actualització:  20.06.2016