• Imprimeix

Consell de Direcció de l’Administració Territorial de la Generalitat a Barcelona

Normativa

D’acord amb el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de la Generalitat,  a cada delegació territorial del Govern s’adscriu un Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat, òrgan de direcció i coordinació, on es comparteixen i treballen les prioritats de cada departament dins del mateix àmbit territorial. 

 

Aquest Consell es reuneix almenys una vegada al mes i sempre que ho consideri oportú el seu president.

Composició

 • President: Delegat/Delegada Territorial del Govern a Barcelona
 • Membres: Els titulars dels òrgans territorials dels departaments que els representin en el territori de Barcelona.
 • Secretari: El secretari de la Delegació Territorial del Govern a Barcelona

Podran assistir a les sessions del Consell els càrrecs dels departaments que el/la conseller/a corresponent consideri oportú, prèvia comunicació al president del Consell de Direcció.

Funcions

 • Informar les disposicions de caràcter general que afectin directament i específicament l’àmbit de Barcelona. 
 • Tenir coneixement de les actuacions de l'Administració de la Generalitat i, si escau, de les seves entitats dependents o vinculades a l’àmbit de Barcelona. 
 • Fer el seguiment de les actuacions dels diversos departaments de l'Administració de la Generalitat en l’àmbit de Barcelona. 
 • Donar suport al delegat territorial del Govern en la seva funció de coordinació de les funcions i les activitats dels òrgans territorials dels departaments. 
 • Proposar al Govern, mitjançant el Departament de la Presidència, o als departaments totes les mesures que consideri convenients per millorar l'actuació de l'Administració de la Generalitat en el territori de Barcelona. 
 • Assessorar el delegat territorial del Govern en l'exercici de les seves funcions. 
 • Impulsar mesures de coordinació entre els diferents òrgans territorials dels departaments. 
 • Impulsar les relacions amb les altres administracions públiques del seu àmbit territorial. 
 • Facilitar l'acció de govern en l’àmbit territorial de Barcelona.

Membres actuals

Delegat/Delegada Territorial del Govern a Barcelona

Via Laietana, 58, 6a. pl
08003 Barcelona 

Sra. Marta Carrera i Bonadona
Cap del Gabinet Tècnic del Departament d'Afers i Relacions Institucional i Exteriors i Transparència

Via Laietana, 14, 1a. planta
08003 Barcelona

Sr. Josep Pena Sant
Director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a Barcelona

Av. Meridiana, 38
08018 Barcelona

Sra. M. Àngels Torras i Ripoll
Directora dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona

Plaça de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona

Sra. Consol Cervera i Macià
Responsable de Coordinació i Seguiment de Projectes Estratègics - Dept. Empresa i Ocupació

Pg. Gràcia, 105 (Torre Muñoz)
08007 Barcelona 

Sra. Núria Vallduriola i Calbó
Directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament - Baix Llobregat 

Laureà Miró, 328-330
08980 Sant Feliu de Llobregat

Sra. Lluïsa Nicolau i Galindo
Directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament - Barcelona comarques

Casp, 15
08010 Barcelona

Sra. Carmina Pinya i Salomó
Directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament - Maresme i Vallès Oriental

Churruca, 90 (edif. Cabot i Barba)
08301 Mataró

Sra. M. Carme Vigués i Julià
Directora dels Serveis Territorals d'Ensenyament - Vallès Occidental

Marqués de Comillas, 67-69
08202 Sabadell

Sra. M. Mercè Massa i Rincón
Gerent del Consorci d'Educació a Barcelona

Pl. Urquinaona, 6
08010 Barcelona

Sra. Montserrat Grané i Alsina
Directora dels Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a Barcelona

Rivadeneyra, 6, 3a. pl.
08002 Barcelona

Representant del Departament d'Interior 

Diputació, 355
08009 Barcelona

Sr. Joan Domènec Abad Esteve
Gerent Territorial de Barcelona Ciutat i L'Hospitalet - Departament de Justícia

Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edif. 1, pl. 14 (Ciutat de la Justícia)
08075 Barcelona

Sr. Lluís Franch i Viñas
Gerent de la Regió Sanitària de Barcelona (Àmbit Metropolità Nord)

Av. Lluís Companys, 44 
08172 Sant Cugat del Vallès

Sr. Jaume Estany i Ricart
Gerent de la Regió Sanitària de Barcelona (Àmbit Barcelona Ciutat)

Esteve Terrades, 30 (Pere Virgili) 
08023 Barcelona

Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Gerent de la Regió Sanitària de Barcelona (àmbit Metropolitana Sud)

Esteve Terrades, 30 (Pere Virgili) 
08023 Barcelona

Sra. Maria Mercè Santmartí i Miró
Directora dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona

Aragó, 244-248
08007 Barcelona

Sr. Eliseu Oriol i Pages
Treball, Afers Socials i Famílies

Albareda, 2-4
08004 Barcelona

Sra. Marta Jové i Sentelles
Coordinadora Territorial ICD - Barcelona 

Pl. Pere Coromines, 1
08001 Barcelona

Sr. Santi Siquier i Fadó
Representant Territorial de l'Esport

Rbla. Guipúscoa, 23-25, 5è. E i F
08020 Barcelona

Sr. Daniel Gimeno i Alcañiz
Cap del Gabinet Tècnic del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda 

Rbla. Catalunya, 19-21
08007 Barcelona

Sr. Xavier Baiget i Cantons
Secretari de la Delegació 

Via Laietana, 58, 6a. pl
08003 Barcelona 

Calendari de reunions 2017

El calendari establert per a les sessions del Consell de Direcció d'Administració Territorial a Barcelona per a l'any 2017 és el següent:

10 de gener

14 de febrer

14 de març

11 d'abril (anul·lada)

9 de maig

15 de juny

11 de juliol

13 de setembre

10 d'octubre

14 de novembre (anul·lada fins a nou avís)

12 de desembre (anul·lada fins a nou avís)