El Butlletí Informatiu té una periodicitat mensual i informa els ciutadans i ciutadanes de la nostra activitat al territori. Es tracta d'un canal de comunicació directa sobre temes que afecten els municipis de la Catalunya Central.